آموزش الکترونيکي
1399/1/28 پنجشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان
راهنمای دانشجو جهت آموزش مجازی

.


http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

دانلود راهنمای استفاده از سامانه توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf
توجه: نام کاربری و رمز عبور هر دو شماره دانشجویی می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر