1391/12/5 شنبه


مشخصات شهرستان قيروكارزين


اين شهر در ۱۸۵كيلومتري شهر شيراز مركز استان فارس واقع گرديده‌است و آب و هوايي گرم و نسبتاً ملايم دارد. ارتفاع آن از سطح دريا ۷۵۰متر و ميانگين بارندگي ۲۵۰ميليمتر در سال مي‌باشد.

پيشينه

شهرستان قير سابقه‌اي نسبتاً كهن دارد و مورخين و سياحاني همچون ابن حوقل بغدادي، اصطخري، ابن بلخي، مستوفي و... بدين شهرستان اشاراتي داشته‌اند و در فارسنامه ناصري اين شهرستان مهد و خاستگاه دانشمندان و فرهيختگاني همچون شيخ ابوطاهر مجد الدين محمدبن يعقوب كارزيني معروف به فيروزآبادي صاحب قاموس شريف و... قلمداد گرديده است.

پتانسيلهاي اقتصادي

از پتانسيلهاي اقتصادي كه سبب توسعه روزافزون و نسبي شهر قير و كليه شهرستان شده‌ است و در آينده نيز مي‌تواند موجبات ترقي آن فراهم كند علاوه بر كشاورزي و باغداري مي‌توان به وجود سد سلمان فارسي قير اولين سد بتني قوسي وزني ايران واقع در حدود ۲۰ كيلومتري شمال شرقي شهر قير و ميادين بزرگ گاز و ذخاير انرژي در منطقه اشاره نمود. محصولات خرماي اين شهر نيز از لحاظ كمي قابل توجه و به لحاظ كيفي از بهترين خرماهاي منطقه‌ است.

آثار و جاذبه‌هاي تاريخي و ديديي شهر


نقش رستم

در سه كيلومتري شهر قير در بين گردنه گلومشك و گردنه سم دلدل در جاده قير-فيروزآباد نقش برجسته يك سرباز پارتي با تير و كمان كشيده و تيردان و كلاه‌خود مربوط به دوران پارتي در صفحه‌اي به طول
۲۴۰ cm و عرض ۱۷۰cm بر روي قطعه سنگي به شكل مكعب كه هر جانب آن حدود ۴ متر است حكاكي شده‌است كه توسط اداره باستان شناسي به شماره ۹۳۹ به ثبت رسيده‌ است و قدمت آن به بيش از دو هزار سال مي‌رسد و در منطقه به نقش رستم معروف است و در قديم به آن قدمگاه مي‌گفته‌اند.


قلعه پرگان

مرحوم علامه دهخدا درمورد اين قلعه چنين آورده‌ است مردم منطقه به آن قلعه پرگون يا پريون يا پريان نيز مي‌گويند. اين قلعه در دو كيلومتري شهر قير است و هم اكنون به صورت تپه‌اي از دور درميانه دشت نمايان است. باوقوع زلزله
۱۳۵۱ ه.ش تعدادي از برجكهاي داخل قلعه كه هنوز پابرجا بود ويران شد.


قلعه گبري

در فاصله
۵۵۰ متري شهر قير، دردامنه كوه مشرف به شهر، قلعه‌اي كه به احتمال قوي قدمت آن به قبل از اسلام و مربوط به دوران ساسانيان است.


مسجد بلال

در شرق قير قديم و فاصله  
۵۰۰متري غرب قلعه پرگان مخروبه‌اي است كه به مسجد بلال معروف است. نقل مي‌كنند كه فردي به نام بلال قبل از زلزله ۱۳۵۱ ه.ش هر روز درآن اذان مي‌گفته و داراي شبستان و محراب بوده‌ است.