شنبه 3 تير 1396 لیست دروس پیام نور سامانه به سیما
ردیف دانشکده عنوان رشته عنوان درس
۱ فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مبانی کامپیوتر
مدیریت کنترل پروژه و فناوری اطلاعات
تحلیل و طراحی سیستم ها
کاربرد کامپیوتر در حسابداری
مهندسی مکانیک علم مواد
۲ الهیات و علوم اسلامی حقوق آیین دادرسی مدنی ۲
حقوق مدنی ۶
حقوق جزا اختصاصی۱
حقوق تطبیقی
حقوق جزا اختصاصی۳
حقوق مدنی ۵
ادله اثبات دعوی
حقوق مدنی۴ الزامات خارج از قرار دادها
حقوق مدنی ۲
آیین دادرسی مدنی۳
پزشکی قانونی
حقوق مدنی ۷
حقوق تجارت ۳
آشنایی با قانون اساسی
حقوق اساسی ۱
حقوق اساسی ۲
حقوق بین الملل خصوصی ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
الهیات متون فقه ۱
متون فقه ۲
متون فقه ۴
قواعد فقه ۱
۳ علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی ماشین های کشاورزی
دامپروری عمومی
۵ علوم پایه ریاضی ریاضی ۲
ریاضیات عمومی
معادلات و دیفرانسیل
ریاضیات مهندسی
شیمی اصول تصفیه آب
شیمی آلی ۲
شیمی تجزیه۱
شیمی آلی ۱
شیمی آلی ۳
شیمی عمومی ۱
فیزیک فیزیک ۱
فیزیک ۲
آمار آمارواحتمالات
آماراستنباطی
زیست شناسی جانورشناسی۱
شیمی آلی زیست شناسی
جانورشناسی عمومی
فیزیولوژی جانوری۱
میکروبیولوژی عمومی
فیزیولوژی جانوری۲
سیستماتیک گیاهی
فیزیولوژی عمومی اعصاب وغدد درون ریز
رشد ونمو گیاهی
تالوفیت ها
۶ علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامع شناسی انقلاب
جامعه شناسی آموزش و پرورش
جامعه شناسی سیاسی
جمعیت شناسی ایران
۷ علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی اصول وفنون مشاور خانواده
اختلالات یادگیری
فلسفه آموزش و پرورش
روش فنون و تدریس
روش تحقیق
روانشناسی مبانی اصول و راهنمایی مشاوره
روش های اصلاح وتغییر رفتار
کاربرد آزمون های روانی
روانشناسی احساس و ادراک
روانشناسی عمومی ۱
روانشناسی سلامت
انسان از دیدگاه اسلام
روانشناسی تربیتی
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی کودکان استثنایی
روانشناسی رشد ۱
روانشناسی هوش وسنجش آن
آسیب شناسی روانی
اعتیاد سبب شناسی و درمان
۸ مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری حسابداری پیشرفته۲
حسابداری صنعتی ۱
اصول حسابرسی ۱
مالیه عمومی
اصول حسابداری۱
اصول حسابرسی۲
حسابداری میانه
مباحث جاری در حسابداری
حسابداری صنعتی ۳
اصول حسابداری ۳
اقتصاد توسعه اقتصاد وبرنامه ریزی
اقتصاد خرد
مدیریت مدیریت بازاریابی
آمارواحتمالات وکاربرد آن در مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی
۹ ادبیات و زبان های خارجی ادبیات فارسی سبک شناسی نثر ۲
مرصادالعباد
زبان های خارجی متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
۱۰ دروس عمومی آشنایی با دفاع مقدس
آیین زندگی
اندیشه اسلامی ۱
اندیشه اسلامی ۲
زبان خارجی
انقلاب اسلامی ایران
فارسی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما