دانشگاه پیام نور قیروکارزین
قیروکارزین - کیلومتر 4 جاده هنگام
تلفن های تماس :
ریاست :58962015
آموزش و فارغ التحصیلی : 58962011
کاربر ارشد ،فرهنگی و روابط عمومی : 58962012
اداری و مالی : 58962013
شماره فاکس : --------------
کد پستی : 14109-74731
سامانه پیامکی : 30008900792422
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما